TRÉNINK

tennis-racket

Má snaha

...mou snahou je naučit hrát dobře tenis každého, bez ohledu na věk, úplného začátečníka či pokročilého. Vždy vycházím ze schopností a možností každého klienta a individuálním přístupem ke každému se snažím co nejlépe naplnit jejich tenisový sen....

tennis-racket

Můj cíl

...mým cílem je naučit hrát tenis každého tak, aby pro něj byl tenis radostí, splňoval to co od něj očekává, pomáhal mu udržet se mladým a zdravým. Špatně naučený tenis nejen že nepřináší pocit uspokojení a radosti, ale může i ublížit. Dobře naučený tenis naproti tomu přináší nejen uspokojení a radost, ale umožní tento krásný sport provozovat do vysokého věku...

Jak pracuji

  • pracuji s příslušnou trenérskou kvalifikací
  • zaměřuji se na zcela individuální přístup ke klientům všech věkových kategorií
  • čerpám ze svých bohatých mezinárodních zkušeností, které přenáším do své trenérské práce
  • přistupuji ke každému klientovi s ohledem na jeho tenisové přání a cíle, ale vychází především z jeho možností a schopností těchto cílů dosáhnout
  • přistupuji velice flexibilně k časovým i jiným specifickým požadavkům svých klientů s cílem naučit je správně hrát tenis, aby je tenis těšil, přinášel jim radost a maximální
  • s pocitem uspokojení
  • spolupracuji s tenisovým areálem VITALITY SLEZSKO a kurtem na ZAOLŠÍ, kde si pronajímám dvorce

I toto patří do mé filosofie

maximálně vyjít vstříc přání mých klientů

Chcete-li to zkusit, zavolejte nebo napište,
přizpůsobím se Vašim časovým možnostem.